Informationsblad från reumatikerdistriktet/sjukvårdsgruppen.

Från reumatikerdistriktet Västernorrland har vi under mycket lång tid försökt bearbeta landstinget och olika beslutsfattare i frågor som berör reumatikervården. 
Det senaste året faktiskt riktigt väl, då vi dels medverkat och även varit remissinstans i landstingets programarbete avseende Reumatiska - inflammatoriska sjukdomar – en vanlig och livslång sjukdom. Vi har fått möjlighet att redovisa våra synpunkter vid ett möte med Hälso- sjukvårdsdelegationen. Dessutom har vi ett flertal gånger uppvaktat landstingsråden Ewa Söderberg och Elisabeth Strömqvist. 
Vi har 6 ”pelare” som vi kämpar för i alla lämpliga lägen och kortfattat 

1 Primärvård och utbildning, 
Inom primärvården en mottagandefunktion med kompetens för att med snabb remiss till reumatolog erhålla tidig diagnos och snabb behandling syftande till förkorta vårdkedjan från 10 år till säg 6 månader. 

2 Vårdprogram 
En översyn av fastställt Reumatikervårdprogram Västernorrland från år 2000 omfattande bland annat en personlig vård- och rehabiliteringsplan. 

3 Kostnadsfri egenträning i varmvattenbassäng,

4 Rörelse/gymnastikprogram (DVD) 

Att inom det egna landstinget verka för att personer med fastställd reumatisk diagnos ges möjligheten att i organiserad föreningsform, på egen tid, genomföra egenträning i varm-vattenbassäng och det till utan kostnad för den enskilde. 

Att i projektform utveckla rörelse- och gymnastikprogram att kunna utnyttjas genom video/DVD vid såväl land- som bassängträning. 

5 Samverkan 
Landsting, försäkringskassa och arbetsförmedling bör ta till vara på möjligheten till fördjupat samarbete genom gemensamma ekonomiska ramar för rehabilitering 

6 Klimatvård 
Rehabiliteringsinsatser upplevs av många, såväl läkare som patienter som positivt. Detta gäller även rehabilitering utomlands för reumatiker. De gynnsamma effekterna av rehabili-tering utomland är mätbara upp till sex månader efter hemkomst. Väsentligt är således en vårdkombination. 
Ungern som rehabiliteringsplats har visat en lägre kostnad i jämförelse med andra klimat-anläggningar utomlands. Dess kvalité är dock av sådan standard att reumatikerföreningarna (3 st) förordar hellre kvalité till färre antal reumatiker på en fullvärdig klimatanläggning än en anläggning som har låg standard. Som skäl har angivits dålig förläggning t, ex helt felaktiga sängar, badkar istf dusch, språksvårigheter och besvärliga resor. Liksom behandlingar mera inriktade mot spa-funktioner och lerinpackning än reumatikvård. 
Reumatikerdistriktet betonar dock att klimatvård är ett väsentligt komplement till en god vård på hemmaplan och då kan man även respektera begreppet inomlänsvård med rätt behandling. 

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.